51/17 Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek; T: 18.4.2017

Varianta 1

Varianta 1 je tzv. „kompromisním návrhem“. V rámci této varianty bude členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízených orgánů a organizací, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

· uložena povinnost používat NEN jako elektronické tržiště od 1. 7. 2017 pro komodity stanovené usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění pozdějším (dále jen „usnesení 343“),

· uložena povinnost používat NEN pro zadávání veřejných zakázek, které nejsou povinnými komoditami podle usnesení 343, s možností požádání Vlády ČR o udělení výjimky z této povinnosti od 1. 1. 2018 a

· umožněno nezadávat prostřednictvím NEN veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Varianta 2

Varianta 2 ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízených orgánů a organizací, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ povinnost používat NEN pro zadávání všech veřejných zakázek bez ohledu na režim a zadávané komodity; to nicméně neplatí pro veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a které budou v NEN zadavatelem pouze zaevidovány.

U této varianty nelze požádat Vládu ČR o udělení výjimky z povinného zadávání veřejných zakázek prostřednictvím Národního elektronického nástroje.

Varianta 3

Varianta 3 pro členy vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízených orgánů a organizací, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ

· ruší

1) usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 a usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981

2) usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

· ukládá povinnost používat NEN jako elektronické tržiště od 1.7.2018 pro komodity stanovené v příloze 1 předmětného usnesení,

· ukládá povinnost používat NEN pro zadávání veřejných zakázek, které nejsou povinnými komoditami uvedenými v příloze č. 1, s možností požádání Vlády ČR o udělení výjimky z této povinnosti od 1. 7. 2018 a

· umožňuje nezadávat prostřednictvím NEN veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/