51/15 NV o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení; 16.4.2015

Účelem navrhované novely vyhlášky č. 320/2014 Sb. je přesunout požadavky na informační povinnost příjemců potravin živočišného původu z nařízení vlády č. 125/2011 Sb. do vyhlášky č. 320/2014 Sb. Tímto krokem dojde ke sjednocení požadavků pro hlášení zásilek potravin živočišného původu s požadavky pro hlášení zásilek potravin rostlinného původu a doplňků stravy a nastavení jednotných podmínek pro všechny provozovatele potravinářských podniků. Například v případě provozovatele potravinářského podniku poskytujícího stravovací služby nebyl rozsah jeho informační povinnosti, kterou má stanoven v § 3d odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. vůči Státní veterinární správě, dosud prováděcím předpisem vymezen. Z pohledu dotčených subjektů dojde jednoznačně ke snížení administrativní zátěže a ke sjednocení přístupu pro oblast všech druhů potravin.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/