51/14 Nař. vl. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; T: 16.5.2014

Materiál doplňuje do soustavy oborů vzdělání nový obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum, který k vydání připravilo Ministerstvo obrany a který byl projednán se zástupci MŠMT. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v novém oboru vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. Na základě žádosti Ministerstva obrany bude možno obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany. Materiál akceptuje žádost Ministerstva obrany, aby u oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika poskytovaného na školách zřizovaných Ministerstvem obrany bylo stanoveno zdravotní omezení nutné ke splnění podmínek pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován. Dále materiál stanovuje možnost pro úspěšné absolventy oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík dále pokračovat v oboru vzdělání nástavbového studia 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav a možnost pro úspěšné absolventy oboru vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor dále pokračovat v oboru vzdělání nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/