51/10 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů; T: 22.3.2010

Cílem hodnocení výsledků výzkumných organizací je poskytovat ucelený soubor základních informací o výsledcích výzkumných organizací dosažených v uplynulých pěti letech. Paralelně jsou hodnoceny výsledky ukončených programů výzkumu a vývoje.

Jde o jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. Výstupy z hodnocení jsou dále určeny pro kontrolu poskytování a používání veřejných finančních prostředků.

Metodika v souladu s platným zněním zákona, vládou schválenými resortních koncepcemi a programy výzkumu a vývoje stanovuje na dobu tří let jasná a předem známá pravidla, tak aby umožnila podporu excelence a rozvoj priorit výzkumu a vývoje podle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/