5/11 NV o způsobu označování potravin a tabákových výrobků; T: 2.2.2011

Vyhláška č. 113/2005 Sb. upravuje způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže a druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti.

Hlavním předpisem Evropské unie, který je do vyhlášky č. 113/2005 Sb. transponován, je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

Vyhláška č. 113/2005 Sb. byla naposledy novelizována vyhláškou č. 127/2008 Sb. Tato změna se týkala úpravy přílohy č. 1 obsahující výčet alergenních složek.

Znění vyhlášky je třeba upravit tak, aby tento předpis v maximální možné míře odpovídal relevantním aktuálním zněním předpisů Evropské unie, především směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, která byla naposledy novelizována nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009.

Návrh změny vyhlášky se týká státního dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky, dále provozovatelů potravinářských podniků, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu potraviny.

1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce – navrhovaná změna vyhlášky umožní provádět dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky, který bude v souladu s aktuální unijní legislativou.

2) Státní veterinární správa – navrhovaná změna vyhlášky umožní provádět dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky, který bude v souladu s aktuální unijní legislativou.

3) Provozovatelé potravinářských podniků – navrhovaná změna vyhlášky zjednoduší, zpřehlední a upraví označování potravin s ohledem na aktuální unijní legislativu.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/