51/23 Novela z. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách;T:18.4.2023

Navrhovaná právní úprava zejména reaguje na zvýšenou rizikovost hazardních her provozovaných na internetu, optimalizuje stávající a navrhuje nová opatření zodpovědného hraní, mění působnost zákona o hazardních hrách tak, aby za hru provozovanou na území ČR byla považována jakákoliv hazardní hra, která je na území ČR dostupná nikoliv pouze ta, která cílí na občany s bydlištěm na území ČR, za účelem zefektivnění systému provádí dílčí změny v oblasti povolování hazardních her (požadavky na provozovatele a jejich povinnosti, oprávnění k provozování atd.), v právní úpravě sázek, výher, výplat, registrace, uživatelského konta, apod., snižuje administrativní zátěž, zejména v oblasti kaucí, změny jsou ale navrhovány i v ostatních oblastech, např. v samotném procesu „licencování“ provozování hazardních her; sjednocuje požadavky kladené na vybrané obdobné aspekty hazardních her, reviduje přestupky s ohledem na jejich proporcionalitu, ale i s přesahem do trestněprávní roviny, provádí úpravy legislativně technického charakteru, které zajistí vyšší efektivitu zákona o hazardních hrách a zvýší právní jistotu dotčených subjektů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 4. 2023.