51/18 Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů; T: 29.5.2018

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je odstranění zjištěných nedostatků při praktické aplikaci současně platné vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů a dále doplnění nové právní úpravy požadavků vzešlých z lesnické praxe. Návrh vyhlášky aktivně reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku klimatické změny a potřebou implementace adaptačních opatření vyplývajících z usnesení vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017 o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/