5/09 Nař. vl._opatření společné organizace trhu se škrobem; T: 9.2.2009

Navrhované nařízení vlády aplikuje pomocí národního předpisu problematiku Společné organizace trhu se škrobem v rámci společné zemědělské politiky Evropských společenství. Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb., nařízení vlády č. 149/2005 Sb., nařízení vlády č. 143/2006 Sb. a nařízení vlády č. 157/2007 Sb. (dále jen „návrh nařízení vlády“) je realizace pravidel stanovených v souvislosti s nařízením Rady (ES) o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení Evropských společenství a stanovení podmínek pro výplatu národních doplňkových plateb (tzv. top-up) pro roky 2009 až 2012 pro sektor brambor určených k výrobě bramborového škrobu.

Návrh nařízení vlády se týká pěstitelů brambor určených k výrobě bramborového škrobu a výrobců bramborového škrobu (přibližně 350 žadatelů, kteří žádají prostřednictvím
4 výrobců bramborového škrobu).

Předkládaným návrhem nařízení vlády se stanoví národní výrobní kvóta bramborového škrobu pro následující období (obdobně jako již v minulosti novelou
č. 157/2007 Sb.), na základě příslušného nařízení Rady Evropských společenství, které určuje jednotlivým členským zemím Evropské unie národní výrobní kvóty. Tyto kvóty jsou stanoveny na hospodářské roky 2009/2010 až 2012/2013.

 

Návrh nařízení vlády předpokládá dopady na podnikatelské prostředí České republiky pouze administrativního charakteru, kdy pěstitelé brambor podají prostřednictvím výrobců škrobu žádost o předmětnou podporu, ale zároveň přináší pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v dané oblasti, protože dojde k poskytnutí dotačních prostředků.  

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/