50/17 Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie; T: 26.4.2017

Předloženým návrhem nařízení vlády je Energetickému regulačnímu úřadu umožněno stanovit podporu v cenovém rozhodnutí zpětně po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie. Současně má předložený návrh nařízení vlády umožnit operátorovi trhu vyplatit podporu zpětně, po vydání cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/