50/14 Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024; T: 20.5.2014

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.

V současnosti je platný strategický dokument POH ČR z roku 2003. POH ČR byl vyhlášen nařízením vlády č. 197/2003 Sb., ze dne 4. června 2003 a je zpracován na dobu nejméně 10 let. POH ČR byl novelizován v roce 2009 nařízením vlády č. 473/2009 Sb. Účinnost stávajícího POH ČR byla prodloužena vydáním nařízení vlády č. 181/2013 Sb., ze dne 19. června 2013, které nabylo účinnosti dne 1. července 2013 a kterým se mění nařízení vlády č. 473/2009 Sb., do konce roku 2014.

Nový POH ČR bude předložen vládě ČR v listopadu 2014 tak, aby mohla být vydána jeho závazná část nařízením vlády a POH ČR nabyl účinnosti od 1. 1. 2015. Do této doby zůstává účinný stávající POH ČR.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/