50/13 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020; T: 5.4.2013

Aktualizace Cyklostrategie vychází z vyhodnocení Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, kterou vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 678 ze dne 7. července 2004 k Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky (dále jen „Cyklostrategie“). Následně byla tato informace potvrzena ve vládním usnesení ze dne 3. ledna 2007 č. 15 k Informaci o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Cyklostrategii. V roce 2011 byla provedena rozsáhlá analýza plnění opatření Cyklostrategie a současně byly zahájeny práce na její aktualizaci s předpokladem jejího předložení vládě v průběhu roku 2013. V průběhu plnění jednotlivých cílů a opatření Cyklostrategie Ministerstvo dopravy současně poskytovalo poradenství krajům, městům a obcím ve vztahu k rozvoji cyklistické dopravy na jejich území, vznikly nové webové stránky Cyklostrategie (www.cyklostrategie.cz), které jsou zaměřeny na podporu rozvoje cyklistické dopravy v České republice, bylo uspořádáno několik národních i mezinárodních konferencí a seminářů se zaměřením na cyklistickou dopravu, které převážně sloužily k přenosu a sdílení důležitých informací. Za zásadní příspěvek k rozvoji cyklistické dopravy v České republice ze strany Ministerstva dopravy lze považovat zpracování Cyklostrategie II, která změní způsob koordinace rozvoje cyklistické dopravy v České republice a zavede pravidelná jednání všech zainteresovaných ministerstev a jejich rezortních organizací podílejících se na rozvoji cyklistické dopravy. Současně stanoví jasná pravidla a povinnosti pro jednotlivé rezorty a rezortní organizace, zavede monitoring plnění jednotlivých dílčích cílů a opatření obsažených v této strategii.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/