50/10 Novela zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; T: 5.4.2010

Předkládaný návrh umožní zkvalitnit výkon vrchního dozoru zejména tím, že přesněji definuje okruh podzemních objektů, kterých se týká výkon vrchního dozoru SBS, zakotvuje další potřebné povinnosti organizací ve vztahu k orgánům SBS ve věci kontrol tzv. bezpečného stavu podzemních objektů, zavádí ohlašovací povinnost a povinnost součinnosti kontrolovaných organizací jako provozovatelů, případně vlastníků podzemních objektů, stanovuje povinnost zajištění báňské záchranné služby apod. Návrh zároveň přináší i snížení v počtu orgánů státní báňské správy, což by mělo přispět k racionalizaci jejího výkonu.

Co do pracnosti a administrativní zátěže lze konstatovat, že předkládaný návrh dává veřejným subjektům dost širokou možnost změnit u svých zaměstnanců pracovní smlouvy nebo náplně jejich činnosti; u podnikatelských subjektů lze hodnotit toto navýšení jako zanedbatelné.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory