50/08 Program obměny vozového parku veřejné správy za „čistá“ vozidla; T: 28.4.2008

Cílem materiálu je navrhnout Program obměny vozového parku veřejné správy za „čistá“ vozidla tak, aby podíl „čistých“ vozidel na celkovém vozovém parku, využívaném orgány veřejné správy, byl k 1. 1. 2014 ve výši 25 % z celkového počtu vozidel. Zasedání Evropské rady v červnu 2006 jednomyslně potvrdilo, že „v souladu se strategií EU, týkající se emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel, by měl průměrný nový vozový park dosáhnout úrovně emisí CO2 140 g/km (2008–2009) a 120 g/km (2012)“.

Podstatným způsobem snížení emisí znečišťujících látek a emisí skleníkových plynů z dopravy je použití automobilů s nízkou spotřebou benzinu a motorové nafty. Snížení spotřeby lze dosáhnout řadou technických opatření, která zvyšují cenu vozidla. V řadě zemí jde příkladem státní správa nákupem tzv. „čistých“ vozidel. Cílem je povzbuzení trhu s těmito vozidly, příkladem jednání státní správy.

Realizace programu nebude mít zásadní vliv na státní rozpočet. Pořizovací cena vozidla bude vyšší než u standardních automobilů, provozem „čistých“ vozidel ale bude dosaženo úspor spotřeby pohonných hmot, a tím i nižších provozních nákladů.

 

Návrh usnesení

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

 

Vaše připomínky zašlete nejpozději do 28.4.2008.       pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/