50/22 Novela vyhl. č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb;T:27.4.2022

Vyhláškou č. 308/2017 Sb. jsou transponována ustanovení směrnice (EU) 2017/593, kterou se doplňuje směrnice EP a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod. Tato směrnice je změněna směrnicí (EU) 2021/1269, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti do povinností při řízení produktů. Návrh novely vyhlášky reaguje na změněná transpoziční ustanovení a začleňuje do povinností při řízení produktů faktory udržitelnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/