50/21 Návrh vyhlášky o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci; T:30.4.2021

Návrh vyhlášky usiluje o vytvoření přehledného a jednoduchého právního rámce, který umožní orgánu veřejné moci ohodnocení významnosti informačního či komunikačního systému, který chce provozovat prostřednictvím služeb cloud computingu, a to z hlediska nejhorších možných dopadů v případě narušení důvěrnosti, dostupnosti či integrity daného systému nebo jeho části, a zařadit tak poptávaný cloud computing s ohledem na tuto významnost do příslušné bezpečnostní úrovně.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 4. 2021.