50/20 Implementační plány programu Digitální Česko; T: 14.5.2020

Program Digitální Česko je převratný projekt, který má zajistit předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Z tohoto důvodu jsou zpracovávány implementační plány, které sumarizují jednotlivé cíle a záměry, jimiž se budou naplňovat cíle programu Digitální Česko. Do přípravy a zpracování implementačních plánů byly prostřednictvím RVIS zahrnuty všechny resorty, další úřady a odborná veřejnost. Předložením návrhů implementačních plánů bude zajištěno naplňování cílů programu Digitální Česko a současně se jejich předložením plní bod II 1. b) z usnesení vlády č. 255 ze dne 15. dubna 2019.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/