50/18 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017; T: 22.5.2018

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2017 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/