5/23 Novela vyhl. č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel;T:27.1.2023

Materiál se předkládá z důvodu přijetí novely zákona č. 56/2001 Sb. Úprava tkví zejména v oblasti kontroly historických vozidel, požadavků na zajištění technických prohlídek historických vozidel, v registračních dokladech (zánik technického průkazu) a změnách při vyznačování technické způsobilosti vozidla, úpravě provádění zkoušek a přezkoušení z odborné způsobilosti kontrolních techniků, požadavků na způsob provádění technických prohlídek mobilním způsobem a požadavků na ověření plnění podmínek provozovatelů stanic měření emisí. Nad rámec novely zákona dochází k úpravám lhůt pro kalibraci (ověření) měřidel stanice technické kontroly, a požadavků na vybavení stanic technických kontrol pro traktory, které provádějí technické prohlídky vozidel kategorií T a R překračující konstrukční rychlost 40 km/h a s povolenou hmotností převyšující 3.500 kg.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 1. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/