5/20 Novela nař. vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky; T:4.2.2021

Důvodem pro předložení návrhu je transpozice směrnic Komise (EU) 2019/1922 a 2019//1929. Obsahem návrhu je snížení limitů pro hliník v materiálech hračky a zavedení speciálních limitů pro formaldehyd u hraček určených pro děti do 3 let nebo určených k vkládání do úst.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/