49/13 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek; T: 9.4.2013

Zpráva obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2012 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření, důvody, proč je nutné vybraná opatření aktualizovat a závěrečné shrnutí druhého roku realizace opatření Strategie elektronizace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/