49/09 NV o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin; T: 27.3.2009

Cílem předkládaného návrhu je prodloužit lhůty kontrolního testování obecnou lhůtou pěti let bez ohledu na skupinu mechanizace. Ostatní body návrhu obsahují opravu legislativně-technických chyb, ke kterým došlo při předešlé novelizaci.

Česká republika patří mezi ty státy EU, které upravují technickou a technologickou způsobilost mechanizačních prostředků, mají zavedeny systémy pravidelných kontrol (kontrolní testování). Tyto požadavky jsou v souladu s evropskými standardy vytvořenými pro účely kontrol mechanizace.

Neschválení navrhované úpravy vyhlášky nebude mít negativní vliv na funkční způsobilost mechanizace a nebude mít zásadní dopad na provoz a používání mechanizace pro aplikaci přípravků na OR.

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné zásadní negativní dopady v oblasti podnikatelského prostředí, životního prostředí ani nejsou předpokládány negativní sociální dopady. Opravy legislativně-technických chyb nemají přímý dopad na výkon činností spojených z kontrolním testováním nebo provozováním/používáním mechanizace k aplikaci pesticidů. 

Odůvodnění

Materiál

Příloha

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/