49/23 Novela vyhl. č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku;T:11.4.2022

Návrh vyhlášky reflektuje probíhající řízení pro porušení povinnosti vedené Evropskou komisí proti České republice, reaguje na návrh institutu tzv. jednotného environmentálního stanoviska a na související změny v právním řádu a dále také upřesňuje znění předmětné vyhlášky na základě zkušeností vzešlých z praxe.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 4. 2023.