49/20 Návrh vyhl. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů; T: 21.5.2020

Důvodem návrhu novely vyhlášky je provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech a implementaci požadavků stanovených v citované směrnici do legislativy ČR.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/