48/16 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní; T: 17.3.2016

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který obsahuje zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od     1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.

Související soubory

/jak-na-