48/15 Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014; T: 6.4.2015

Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy v období za rok 2014 obsahuje shrnutí činnosti MMR v oblasti správy elektronických tržišť veřejné správy, informace o počtu elektronických tržišť veřejné správy a identifikační údaje jejich provozovatelů, údaje o finančních prostředcích, které byly vynaloženy na pořízení nebo obnovu komodit prostřednictvím elektronických tržišť, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele. Součástí zprávy je informace o usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1021, který uložil MMR připravit a realizovat opatření reagující na doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržiště“.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/