48/13 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o univerzitních nemocnicích; T: 18.4.2013

Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici je předkládán v souvislosti s předložením návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici vládě na základě usnesení vlády č. 62 ze dne 29. srpna 2012, dle které vláda schválila věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a uložila ministru zdravotnictví na základě věcného záměru vypracovat a vládě do 31. března 2013 předložit návrh zákona o univerzitních nemocnicích a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o univerzitních nemocnicích, s tím, že do těchto návrhů zákonů budou zapracovány připomínky uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády a závěry ze schůze vlády. Důvodem přípravy zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici je existence fakultních nemocnic v překonané právní formě příspěvkových organizací.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/