48/10 Zpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2008 až 2009; T: 18.3.2010

Cílem zprávy je informovat o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2008 až 2009 jako jedné z priorit vlády a celkově vyhodnotit tuto Strategii, přičemž na Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 naváže Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 až 2012, která bude vládě předložena do 31. října 2010.

Materiál je členěn do tří částí. První je zaměřena na vyhodnocení plnění konkrétních úkolů stanovených usnesením vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, ve znění usnesení vlády ze dne 18. června 2007 č. 676, podle členění odpovídajícího tomuto usnesení. Druhá část je strukturovaná jako výčet plnění navržených opatření Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 v členění podle jednotlivých pilířů. Třetí část informuje o interních protikorupčních programech a kontaktních linkách pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání všech ústředních orgánů státní správy na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 329 k Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/