48/23 Aktualizace Národního plánu obnovy, včetně půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost;T:20.3.2023

Předkládaný materiál informuje o stavu příprav revize Národního plánu obnovy, včetně nových podnětů pro navýšení obálky ČR a případnou půjčku z RRF. Dále obsahuje indikativní harmonogram dalšího postupu prací, jejichž výsledkem by měla být konečná podoba aktualizovaného NPO projednaná a schválená vládou, která poté bude předložena Evropské komisi. Materiál také slouží jako podklad pro rozhodnutí vlády o indikaci předběžného zájmu o půjčku z RRF.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/