48/22 Návrh nařízení o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů;T:26.4.2022

Novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie byl schválen interval hodnot výše IRR, který je v rozmezí 8,4 až 10,6 %, s tím, že vláda v nařízení vlády stanoví konkrétní hodnoty IRR pro jednotlivé druhy OZE, které budou v tomto intervalu. Toto nařízení stanovuje hodnoty výše IRR za dobu trvání práva na podporu podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů související s prověřením přiměřenosti podpory elektřiny. Hodnota IRR je v nařízení vlády stanovena pro výrobny elektřiny využívající energii vody, větru, slunečního záření, biomasy, bioplynu a geotermální energii.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/