48/21 Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky; T:27.4.2021

Navrhované nařízení vlády bylo zpracováno ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Generálním ředitelstvím cel. Hlavním důvodem nahrazení stávající právní úpravy je rozsáhlá změna přímo použitelné právní úpravy Evropské unie v oblasti statistiky o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie. Po stránce věcné je nejvýznamnější změnou umožnění zpravodajským jednotkám za splnění stanovených podmínek vykazovat zjednodušeným způsobem. Zpravodajská jednotka, která bude mít objem obchodu s jiným členským státem Evropské unie vyšší než 12 mil. Kč a nižší než 20 mil. Kč a nebude dovážet nebo vyvážet zemědělské nebo energetické komodity, bude moci poslat místo 12 měsíčních výkazů za každý směr vykazování 1 zjednodušené hlášení pro daný směr ročně.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 4. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/