48/18 Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019; T: 14.5.2018

Souhrnný akční plán je transparentní, systémový a dlouhodobý nástroj na řešení specifických problémů rozsáhlého území. Eliminuje se tím stav, kdy desítky regionálních subjektů předkládají individuální požadavky, které jsou-li realizovány separátně, většinou nepodléhají hodnocení dopadů a často vyžadují přijímání nesystémových výjimek.

/jak-na-