47/17 Návrh systémového řešení zabezpečení přesídlených krajanů; T: 25.4.2017

Navrhuje se právně zakotvit zcela novou specifickou dávku „příspěvek krajanovi“ (dále jen Příspěvek), jejíž charakter odpovídá sociální dávce, nikoliv důchodu ze základního důchodového pojištění či jeho náhradě, ani o definování speciálních podmínek nároku na důchod ze základního důchodového pojištění. Tato dávka bude konstruována zcela nově (tj. mimo existující sociální systémy tedy i mimo systémy nepojistných sociálních dávek) a měla by zaručit při splnění stanovených podmínek krajanům při vzniku právem předvídané sociální události určitý minimální příjem, který si z objektivních důvodů nemohli sami zajistit předchozí účastí v českém základním důchodovém pojištění.

Související soubory

/jak-na-