47/15 Bílá kniha – Koncepce veřejné dopravy; T: 6.4.2015

Na základě Dopravní politiky pro období let 2014 až 2020, schválené vládou České republiky usnesením č. 449 dne 12. června 2013, byl Ministerstvu dopravy uložen úkol zpracovat ve spolupráci se samosprávou návazný dokument na Dopravní politiku, zabývající se konkrétně oblastí veřejné osobní dopravy. Návazný strategický dokument k realizaci cílů Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, schválené usnesením č. 449 ze dne 12. června 2013 .

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/