47/13 Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici; T: 18.4.2013

Důvodem přípravy zákona je existence fakultních nemocnic v překonané právní formě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Ve vztahu k fakultním nemocnicím se jedná o dlouhodobý problém, který v případě jeho neřešení bude přetrvávat i v budoucnu. Právní forma fakultních nemocnic a existence jediného zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví, představují nedostatečné podmínky pro spolupráci fakultní nemocnice a příslušné lékařské fakulty při poskytování zdravotních služeb, praktické výuce zdravotnických pracovníků a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti.

Související soubory

/jak-na-