47/10 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2009; T: 12. 3. 2010

Schválený rozpočet Fondu na rok 2009 v oblasti příjmů činil 1 366,00 mil. Kč. Skutečné příjmy Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2009 dosáhly částky 1 480,91 mil. Kč, tj. o 8,41 % vyšší než příjmy rozpočtované.

Vyšší příjmy byly dosaženy především v důsledku vyššího objemu splátek z poskytnutých úvěrů (důvodem bylo předčasné splacení poskytnutých úvěrů).

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-