47/09 Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů; T: 25.3.2009

Cílem navrhované právní úpravy, tj. vyhlášky o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, je především stanovit technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu, jak je stanoveno v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, (dále jen „zákon o elektronických úkonech“). Účinnost tohoto zákona je stanovena dnem 1. července 2009.

Zavedením autorizované konverze dokumentů se zrovnopravňuje elektronická a listinná podoba dokumentů při komunikaci s úřady. Zrovnoprávnění dokumentu v elektronické podobě s jeho listinnou podobou tedy znamená možnost bezpečně transformovat listinné dokumenty do elektronické podoby (a opačně) a následně tyto dokumenty využívat při další komunikaci s úřady jako jejich ověřené kopie. Vyhláška stanoví technické náležitosti provádění konverze, vstupu i výstupu.  

 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní sociální dopady. Zavedení autorizované konverze dokumentů na konverzních místech nebude mít negativní dopad na finanční náklady fyzických i právnických osob. Návrh nepředpokládá žádné technické znalosti fyzických či právnických osob nutné pro provedení konverze na žádost, a tudíž neklade žádné nároky na jejich počítačovou gramotnost či technické vybavení; veškerý kontakt bude probíhat prostřednictvím pracovníka na kontaktním místě. Předpis bude mít pozitivní sociální dopady díky výraznému zlepšení výkonu veřejné moci. 

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/