47/08 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství; T: 11.4.2008

K prioritám zahájeným v roce 2007 patří zejména vybudování ústavu pro výkon zabezpečovací detence. VS ČR navrhla řešení, které by umožnilo výkon zabezpečovací detence v praktickém souladu s předpokládanou účinností příslušného zákona.

Další prioritou je rozšiřování kapacit pro vězněné osoby. Ke klíčovým projektům patří rovněž zvyšování zaměstnanosti práceschopných odsouzených. Po mnohaleté stagnaci se podařilo dosáhnout více než šedesátiprocentní zaměstnanosti. Čtvrtým zásadním opatřením je vyřešení otázky nedovolené komunikace vězňů.

 

Předkládací zpráva

Materiál

 

Připomínky zašlete nejpozději do 11.4.2008.          pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/