47/23 Novela nař. vl. č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení;T:4.4.2023

Cílem návrhu nařízení je transponovat čl. 16 odst. 6 směrnice EP a Rady (EU) 2017/1132 o některých aspektech práva obchodních společností (ve znění směrnice EP a Rady (EU) 2019/1151, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností), dle kterého je třeba zveřejňovat vybrané listiny ve sbírce listin obchodního rejstříku v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu. Návrhem nařízení se chce doplnit pravidlo, dle kterého budou listiny ve sbírce listin vždy uveřejněny také ve strojově čitelné podobě. Tohoto cíle bude dosaženo s využitím technického vybavení informačního systému veřejných rejstříků, který bude automaticky převádět listiny do strojově čitelné podoby. Listiny budou dostupné ve sbírce listin listiny jak v původní formě (uložené navrhovatelem), tak ve strojově čitelné podobě, kterou zajistí sám systém.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 4. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/