47/22 Návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí;T:2.5.2022

Návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí) představuje procesní integraci na úseku ochrany životního prostředí a zavádí jednotné environmentální povolení ve formě závazného stanoviska (JES). Za tímto účelem návrh zákona upouští od integrace části agendy orgánů ochrany životního prostředí do činnosti soustavy stavebních úřadů zavedené stavebním zákonem, resp. tzv. změnovým zákonem (zákon č. 284/2021 Sb.). Souběžně s navrhovaným zákonem je do připomínkového řízení předkládána novela stavebního zákona, která kromě jiných otázek upravuje některé dílčí aspekty vydávání JES.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/