47/21 Novela vyhl. č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, T:27.4.2021

V Poslanecké sněmovně PČR se projednává zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Součástí tohoto zákona je novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Změny mají, byť dílčí, dopad na stávající vyhlášku č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci. Dochází k věcné změně v souvislosti s adaptací nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), jímž se stanoví regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (ESEF). Dále se zohledňují terminologické změny v § 118 a § 119 ZPKT, kde se nově hovoří namísto “výroční zprávy” a “konsolidované výroční zprávy” o “výroční finanční zprávě” a namísto “pololetní zprávy” a “konsolidované pololetní zprávy” o “pololetní finanční zprávě”. Rovněž se adaptuje připravované prováděcí nařízení Komise (EU) k seznamu zasvěcených osob. Konečně se vyhláška přizpůsobuje znění ZPKT po změně provedené zákonem č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a dalším souvisejícím zákonům, adaptujícím mj. do českého právního řádu nařízení o zneužívání trhu ve znění nařízení, jímž jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 4. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/