47/18 Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu; T: 28.5.2018

Návrh zákona zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe. Návrhem se zejména ruší regulace upravující prospekt v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, protože tato úprava by byla duplicitní s uvedeným evropským nařízením. Další změny souvisí s neexistencí spolehlivé databáze o korporátních dluhopisech v listinné podobě bez prospektu, či s přílišným spoléháním se investorů na (neexistující) dohled České národní banky v oblasti emisí dluhopisů. Dále se upravuje oblast distribuce v oblasti kapitálového trhu, výslovně se upravují postupy ohledně úpadku podfondů a podílových fondů, další dílčí úpravy se týkají i zákona o investičních společnostech a investičních fondech, např. v oblasti promotéra, shromáždění podílníků, investičních akcií, depozitářů podlimitních fondů kvalifikovaných investorů, outsourcingu ve vztahu k alternativním aktivům či tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/