46/16 Novela Ústavy České republiky; T: 11.3.2016

Jedná se o snížení počtu podpisů potřebných na petici v případě, že kandidáta na funkci prezidenta republiky navrhuje tzv. navrhující občan, z 50 000 na 8 000 podpisů občanů České republiky oprávněných volit prezidenta republiky. Snížení tohoto počtu souvisí se souběžně navrhovanou změnou postupu při sběru podpisů (prohlášení o podpoře) na petici, která může být vnímána jako jisté ztížení zmíněné procedury, protože za účelem podpoření kandidáta si občané musí obstarat ověřený podpis nebo odeslat prohlášení o podpoře z datové schránky nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Je proto legitimní a v souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/12 navrhnout snížení minimálního počtu potřebných podpisů na petici. Podpora 8 000 petenty se jeví jako přiměřená a je inspirována úpravou v Rakousku, kde je požadováno 6 000 petentů, čemuž přímo úměrně počtu obyvatel v České republice odpovídá navrhovaných 8 000. Variantní řešení spočívá v tom, že Ústava nebude měněna (a ověření autenticity projevů vůle petentů se na úrovni zákona o volbě prezidenta republiky posílí prostřednictvím čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu, které petent uvede při podpisu petice).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/