46/15 Věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů; T: 8.4.2015

Cílem materiálu bylo především poskytnout celkový pohled na současnou situaci v oblasti podnikání realitních kanceláří a formulovat závěry, které mají posloužit jako podklad pro případné legislativní změny. Smyslem navržených opatření bylo zejména nastavit základní parametry a právní prostředí pro výkon realitního zprostředkování, zvýšit ochranu spotřebitele a jeho důvěru v realitní zprostředkovatele.

Související soubory

/jak-na-