46/11 NV druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel; T: 22.3.2011

Důvodem ke zpracování novely vyhlášky je vydání směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin a směrnice Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla.

Požadavky na extrakční rozpouštědla, která jsou používána nebo určena k použití při výrobě potravin nebo složek potravin stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES, která byla transponována do národního právního řádou vyhláškou č. 4/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb. Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) byla hodnocena bezpečnost dimethyletheru jako extrakčního rozpouštědla pro odstranění tuku z bílkovinných surovin živočišného původu. EFSA ve svém stanovisku ze dne 29. ledna 2009 konstatuje, že pokud nejvyšší zbytková množství dimethyletheru nepřekročí 9 μg/kg extrahovaných živočišných bílkovin, nepředstavuje toto množství zdravotní riziko. Na základě tohoto stanoviska se povoluje použití dimethyletheru jako extrakčního rozpouštědla pro odstranění tuku z bílkovinných surovin živočišného původu za předpokladu, že nejvyšší zbytková množství dimethyletheru v odtučněných bílkovinných potravinách nepřekročí 9 μg/kg.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/