46/10 Výroční zpráva o činnosti a účetní uzávěrka SFDI za rok 2009; T: 11. 3. 2010

Z hlediska vynaložených finančních prostředků prostřednictvím SFDI v celkové výši téměř 88 mld. Kč je možné i rok 2009 hodnotit jako úspěšný s tím, že byly vytvořeny předpoklady pro úspěšnou realizaci plánovaných prostředků v budoucím období.

Rozpočet na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012 byl připraven se zohledněním nejvýznamnějších priorit:

– provázanost finančního plánu se základním strategickým dokumentem Ministerstva dopravy na výstavbu a rozvoj dopravní infrastruktury v České republice ve formě vládou schváleného Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008 – 2013,- co nejvyšší čerpání prostředků poskytnutých z fondů EU v rámci OPD,- zabezpečení a rozdělení disponibilních finančních zdrojů z hlediska jejich efektivnosti, s ohledem na značnou napjatost státního rozpočtu,- v součinnosti s investory sledovat plnění plánovaných časových harmonogramů zejména u rozestavěných staveb (akcí), průběžně vyhodnocovat vzniklé zůstatky, příp. doplňkovou potřebu financování a operativně reagovat,- rovnoměrnost výdajů v následujících třech letech, která by se měla projevit ve stabilizaci objemů veřejných zakázek s očekávaným přínosem v cenové úrovni vysoutěžených staveb.SFDI bude průběžně přehodnocovat investiční záměry u staveb v přípravě tak, aby byly aktualizovány v realizačních cenách podle reálného časového harmonogramu výstavby. Některé schválené investiční záměry budou muset být na základě přepočtu realizačních cen a změn dopravní infrastruktury znovu přehodnoceny z hlediska jejich ekonomické efektivnosti.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/