46/23 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022;T:23.3.2023

Vládě je předkládáno Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022, který je protikorupčním dokumentem vlády České republiky odvozeným od Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a plynule navazujícím na Akční plán boje s korupcí na rok 2020.

Akční plán byl stejně jako v předchozích letech postaven na čtyřech prioritách, jimiž jsou:

  • výkonná a nezávislá exekutiva,
  • transparentnost a otevřený přístup k informacím,
  • hospodárné nakládání s majetkem státu,
  • rozvoj občanské společnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/