46/20 Návrh vyhl. o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu; T: 7.5.2020

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména stanovit obsah a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory de minimis povinen na základě zákona zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu. Návrhem vyhlášky dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 465/2009 Sb. Konkrétně se jedná o nahrazení rodného čísla datem narození a doplnění údaje o druhu opatření podpory malého rozsahu.

/jak-na-