46/18 Návrh zákona o realitním zprostředkování (zákon o realitním zprostředkování); T: 22.5.2018

Cílem nově navrhované úpravy je zlepšení vztahů v oblasti realitního zprostředkování, které nejsou dosud upraveny právními předpisy. Hlavním cílem nově navrhované zákonné úpravy je především ochrana zájemce. Mezi další cíle patří zejména:

§ kultivace podmínek pro poskytování realitního zprostředkování, kdy řada nepoctivých subjektů podniká na úkor profesionálních realitních zprostředkovatelů,

§ sblížení podmínek pro poskytování realitního zprostředkování v ČR s ostatními státy EU, kde je tato činnost zpravidla upravena zvláštními zákony a pro její poskytování jsou nastavena jasná pravidla. V důsledku toho lze očekávat i zvýšení konkurenceschopnosti českých realitních zprostředkovatelů na jednotném evropském trhu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/