45/17 Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1; T: 13.4.2017

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Na program Národní centra kompetence 1 bude přímo navazovat program Národní centra kompetence 2 pro období 2020-2026. Program Národní centra kompetence 2 bude připravován v roce 2018 tak, aby byl schválen před zahájením přípravy rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2020. Návazný program Národní centra kompetence 2 bude reflektovat zkušenosti z programu Národní centra kompetence 1, nové nastavení financování z fondů ESIF po roce 2020, nové nastavení Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (Metodiky 2017+), situaci po ukončení Národních programů udržitelnosti do státního rozpočtu na oblast výzkumu a vývoje, a upřesnění mechanismů řízení národních center kompetence v dlouhodobém horizontu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/