45/16 NV o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod; T: 4.3.2016

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/101/EU ze dne 30. října 2014, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Je nutné do § 13 zahrnout odkaz na novou přílohu vyhlášky č. 98/2011 Sb. a vytvořit Přílohu č. 12, která bude definovat v souladu s výše uvedenou směrnicí normy pro monitorování kvalitativních složek a norem pro odběry vzorků k určení složek biologické kvality ekologického stavu resp. ekologického potenciálu. Termín transpozice směrnice 2014/101/EU je stanoven na 20. květen 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/